YUNAN Kalsaydı Daha mı İyiydi? Peki, Yunan Ne Yaptı da Bunları Böylesine Mutlu Etti?


Ahmet Haldun Terzioğlu DESTANCI
ahterzioglu@orhuntv.com
 
 

 Kimseye yanıt olsun, diye yazı yazmam. Çünkü gerçekten kimsenin ne dediğini umursamam. Umursasam, çalışamam. Çalışamazsam üretemem. Oysa kendimi Türk'e borçlu sayıyorum. Durmadan, inanılmaz bir dirençle çalışıyorum. Dediğim gibi, kimse umurumda değil. Ne dedikleri ne de yaptıkları!

Çalışırken denk geldiğim konular, ortada dolanan sözlerle çakıştığında, ister istemez o konuda yazma gereği doğuyor.
Ölüp gittiği için, Türk töresince, ölen kişinin ardından kötü söz edilmez, buyruğunca, asla kötü söz etmeden, Yunan kalsaydı daha iyiydi, diyebilen kişinin düşüncesine karşıt bir şeyler çıkınca şu soruyu sordum:
"Yunan bunlara ne yaptı da bunlar Yunan'dan bu kadar memnun kaldılar? Sonuçta Yunan'ı Milli Mücadele'nin, Atatürk'ün karşısında yeğliyorlar! Neden?"
Bunca yıl sonra bile neden özlesinler ki Yunan'ı?
Neden adını dillerinden düşümüyorlar?
Mutlaka iyi bir şeyler yapmış olmalı Yunan. Dedeleri, nineleri, ataları Yunan'dan memnun olmalı ki torunlarına anlatsın ve bunların da uslarında kalsın o güzel günler!
"Yunan gitmeseydi daha iyiydi" diyen kişinin Yunan'a bağlılığını Yunan takdir eder mutlaka. Belki Atina'ya heykelini dikerler. Ama biz, Türk töresi gereği hiçbir söz etmeden, Yunan'ın yaptıklarını anlatacağız. Kimse rencide olmasın, kimse zan altında kalmasın, diye yer ve kişi adları vermeyeceğiz.
 
 
İşgal der, geçeriz. 
İşgal nedir, onu da tam bilmeyiz. Sanırız ki birileri pikniğe geldiler. Dolanırken, AVM gezip, alışverip yapıp gittiler. Bizimkiler, gereksiz yere kızdılar işgalcilere. Adamları haksız bir şekilde denize döktüler. 
Bu nadanlara bakarsani, öyle!
Ya gerçek!
 
İşgal...
Yunan işgali...
İnanın bana, Yunan'ın işgalde yaptıklarını tam olarak yazmaya, birebir anlatmaya Türklüğüm izin vermez. Yazmak da istemem, ama birileri "Yunan gitmeseydi daha iyiydi" deyince...
 
Bir özet olsun...
Üstü kapalı da olsa....
 
Yunan işgali ne zaman başladı?
"'21 Mayıs 1919..."
Yunan işgali ne zaman bitirildi?
"9 Eylül 1922..."
Bu arada Yunan, 3 yılı aşkın bir zamanda neler yaptı da bunlar memnun kaldılar Yunan'dan?
 
Rumların azgınlığı, Yunan gelmeden önce başlamıştı. devlet boşluğu vardı ya, adalardan gelen Rum çeteleri, Türkleri hedef almış, onları zorlayarak bıktırarak göçe zorluyorlardı. Batı Anadılu Rum toprağıydı ve Türklerden boşaltılmalıydı. Midilli, Sisam, Sakız, Girit adalarından kalabalık bir Rum göçü de vardı. Türkler savaşı yitirmişlerdi. Nasılsa artık buralarda Türk'ün sözü geçmiyordu. Öyleyse...
 
Rumların çokluk olduğu bir ilçe...
Rum çeteler Jandarma karakolunu bastılar.Jandarmaları bağladılar. Sonra  gümrük memurunu ve karısını aldılar. Onlara işkence ettiler. Kadına tecavüz ettiler. Sonra ikisini soydular ve ilçe sokaklarında çıplak dolaştırdılar.
Ardından Türk dükkanlarını, evlerini yağmaladılar. Kadınları, kızları kaçırıp dağa kaldırdılar. Onlara...
 
Ne kadar özlenecek bir şey değil mi?
Rumlar neler yapmışlar!
 
Bunu örnek olsun, dye yazdım. Bu ilçe dışında, neredeyse her yerde benzer olaylar vardı ve devlet yoktu. 
Mavri Mira, ne amaçla kuruldu, bunu sorgulasa Yunan seviciler. Bu çetelerin Türk'e yaptıklarını bir araştırsalar ya!

Bir çok köy budununu tamamen öldürdüler. Mallarını yağmaladılar. Hayvanları bir öldürdüler ki geride kalmasın. Kadınlar kızlar perişandı.
Rım çeteleri azdıkça azdılar, çünkü biliyorlardı ki Yunan geliyordu.
 
Ama Ege'de Milli Mücadele'yi başlatanlar, bugün mutlu olan Yunancılar kadar mutlu değillerdi. Üzgün, başları eyrde, utanıyor, çözüm bulmaya çalışıyorlardı.
Miralay Bekir Sami, Miralay Kazım (Özalp), Rauf Orbay, Çerkez Ethem, Kuşçubaşı Eşref (İkisi, sonradan Yunan'a sığındılar) Köprülülü Hamdi, Demirci Efe, Celal Bey (Bayar), Hoca İbrahim, Ahmet Hulusi, Demirci Efe ve daha pek çok kişi...
Bunlar da ta o zamanlar Yunan'ı sevmeyenlerdi. Ne dertleri vardı da sevmiyorlardı ki?
 
Yunan İzmir'e çıktı!
Ama ne çıkış!
 
Hükümeti dinleyen Kolordu Kumandanı Ali Nadir, direnmeyi yasakladı. Teslim oldu. Subaylara da teslim buyruğu verdi. Bir kısmı içerilere çekildi subaylardan. Bir kısmı silah, cephane kaçırmaya çabaladı. Ama Ali Nadir elleri havada karşıladı Yunan'ı. Peki ne oldu? En büyük hakaretlere de o uğradı. Rezil oldu.
O sırada İzmir Rumları, başlarında rahipleri, gelenleri törenle karşıladılar. Alkışlarla övdüler. 
 
Bir silah sesi...
Yunanlılar korku içinde halka ateş açtılar. Rastgele... Birçok beden yerlede kan içinde... Masum, kadınlar, kızlar erkekler...
Yunan gelmişti. Bugün Yunan'ı özleyenler, o gün orada olsalardı nasılsa mutlu olacaklardı.
 
Türk subaylar tutuklandı. Elleri başlarının üzerinde, itile kakıla, zorla "Yaşasın Venizelos, Yaşasın Yunanistan" diye bağırtılarak yürütüldüler. Rum kalabalıklarının önünden geçirildiler. Yüzlerine tükürüldü. Pislik atıldı. Hakaretler... Ayağı takılan, yere düşen hemen süngülerle delik deşik edildi. Rum kalabalık azdı. Silahı olanlar ateş açtılar Türk askerlerine. Bazı Yunan askerleri bunlara silahlarını verip Türk avlattılar.
Zevkine bir eğlence... 
Karakollar basıldı. Türk askerleri lehit edildi.
 
Yunan askerleri kente dağıldılar. Başında fes olan, denk geldikleri herkesi vurmaya başladılar. Evlere daldılar. Yağma, hırsızlık, soygun ve tecavüzler... Evet, tecavüzler...
 
Böylece on beş gün sürdü.
On beş gün!
Kaç kadının, kızın ırzına geçildi dersiniz?
Yunan'ı özleyenler buna yanır verseler ya!
Acaba Yunan...
 
Yerli Rumları durdurmak mümkün değildi. Koruyucuları gelmişlerdi.
Türk komşularına saldırdılar. Yakın geçmişte Sırpların Boşnaklara yaptığı gibi... Yağma, öldürme ve tecevüz...
 
Hadi, daha net şeyler anlatalım:
 
Yunan ilerlemeye başladı. Önüne çıkan güçler yetersizdi. Efeler, dağda, ellerinden geleni yapıyorlardı. Kuva güçleri Yunan'ı içerilere sokmamak için çabalıyordu.  Direniş yetersizdi. Çok rahat ve azgındılar Yunanlar ve Rumlar. Üstelik satılık işbirliklikçiler onları çiçeklerle Yunan bayraklarıyla karşılıyorlardı. Evet, o zaman da Yunan geldi, diye sevinenler vardı. 
 
 
Bir başka ilçe...
Yunan, işgal ediyor...
Türkleri imha planı yapıldı. Rum gençlere silah dağıtıldı. Yunan askeri giysisi verildi. Hükümet konağı basıldı. Kaymakam ve jandarmalar şehit edildi. Türklere ait yerler yağmalandı. Yüksellere makinalı tüfekler kuruldu. Türk mahallelerine kurşun yağdırıldı. Kime denk gelirse... Çok sayıda çocuk şehit oldu bu ateşte. Sokakta oynuyorlardı. 
Her yerde kadın, çocuk, yaşlı genç Türklerin cansız bedenleri... 
Katliam ve tecavüzler o kadar büyüktü ki sonunda İngilizlerin ve Fransızların kulağına gitti. Onlar daha uygardılar ya, uşaklarının yaptıklarını aşırı buldular. "Biz size bu kadar da yapın demedik" der gibi birilerini gönderdiler katliam dursun, diye.
Katliam durmadı. Ara verildi. Gecelere döndü iş. Köyler geceleri basıldı ve yakıldı. Kadınlardan, kızlardan, çocuklardan kaçamayanlar tecevüze uğradılar. 
Ara verildiğinde...
Bir gün akşama kadar cenazeler gömüldü. O gün yetmedi. ertesi gün de sürdü.
Büyük bir göç başladı. Öldürülenlerin sayısının iki binden fazla olduğu konuşuluyordu. Türk köyleri yok edilmiş, boşalmıştı. 
 
Bir başka ilçe...
Yunan geliyordu.
Bir müezzin minareye çıktı. Ezan okumaya başladı ki budunun dikkatini çeksin. Karşı konulsun.
Yunanlılar geldiler. O müezzini döve döve minareden indirdiler. Sonra soydular ve... Çok kötülükler ettiler ona.
Arındna evlere girip kadınlara, kızlara saldırdılar.
Türk kadınlarına, kızlarına..
.Köylerde katliam yaptılar. Kaçan kaçtı. kaçamayan öldü. Köyler yakıldı. Çok sayıda tutsak aldılar. Kadın-erkek... Tutsakları perişan ettiler.  Onları zevkleri için kullandılar alçaklar. 
İşleri bittikten sonra çoğunu öldürdüler. Kimse kalmayınca çekildi Yunan.
Sonra yeniden gelmek üzere...
 
İşbirlikçiler vardı yine. 
Yunan'a yardım edenler...
Nasılsa bana dokunmaz, benim param var, diyenler... Onların ırzları perişan edildi. Ellerinde çiçeklerle karşıladıkları yunan karılarını kızlarını aldı.
Yunan'ı, Yunan bayraklarıyla, çiçeklerle karşılayanlar pişman oldular, ama çok geçti. 
 
...ve direnenler...
Yine direnenler vardı. Kuvayı Milliye yiğitleri.
Bütün Türkleri direnişe seslediler.
"Ey Türk! Gel bize katıl. Şu kahbeleri durduralım!"

Bir başka kasaba...
Yunan girdi. 
Yunanlı komutan zevkine düşkündü. 
Buradaki en güzel hamamı kapatın, yıkanalım, evlerden ne bulduysanız getirin, yiyelim, dedi. Buyruğu yerine getirildi. Daha sonra ya hu bu iş eğlencesiz olmaz. Toplayın bakalım birilerini eğlenelim, dedi. Yunan askerleri dağıldılar sokaklara. Evlere girdiler. Kadın, kız genç, çocuk 200'e yakın Türk'ü toplayı hamama getirdiler.
Sonra...
Sonrası yazamam!
 
Bir başka kasaba...
Başlarında bir teğmen olan bir sözde Yunan koruma gücü geldi.
30 Yunan askeri...
Yalnızca otuz askere teslim oldu kasaba. Ha, bir de ağırlamaya kalktı işbirlikçiler.
Teğmen, Türklere çok kızgındı. Geçmişin öcünü almak istiyordu.
Önce evler basıldı. Ne varsa alındı. her türlü kötülük yapıldı.
Gece baskınları başladı. Evlerde değerli ne varsa alınıyor, kadınlara kızlara tecavüz ediliyordu. 
Teğmen, her gece bir kız istiyordu.
Bana her gece bir bakire...
Her gece başka bir kız kirletilecekti. Bu durum böylece günlerce sürecekti. Sonunda şikayetler üzerine Yunan komutalnlığı teğmeni dğeiştirdi, ama gelen de farklı davranmadı.
 
Ey Yunan seviciler, o aralıkta kaç kız kirletildi, bir bakın kayıtlara.
Tanrı sizi kahretsin! Siz ne pis yaratıklarsınız.
Yunan ile Kuvayı Milliye'yi eş tutacak kadar alçak...
 
Bir başka ilçe...
Yunan işgalinde yerle bir edildi. Kaçanlar kurtuldu. Kalan Türklerin hepsi öldürüldü.
Yunan işini bitirip gittikten sonra gelenler, yıkıntılar arasında yalnızca iki canlıya denk geldiler. Birisi Hatice...
Onlarca kez tacavüze uğramış ve dövülmüş. Öldü, diye bırakılmış. İkinci kişi de nasılsa orada kalmış, kendini bilmez bir halde yatan bir Yunan askeri... Yunan askerini parçaladılar, ama ne çıkar ki koca bir ilçe yok olmuş.
 
Bir büyük kent...
Hem Yunan askeri hem de bölgede yaşayan Rumlar, haince saldırdılar. İşgal, katliamla örtüştü. Zulmün ne derecesi vardı ne de sonu. Hayvanları bile zevk için kesip ortada bırakmışlardı.Türk dükkanları yağmalanmış, yakılmıştı. Camilere domuz sokulmuş orada boğazlanıp bırakılmıştı. Pek çok kız camide kirletilmişti. Büyük bir kırım yapılmıştı.

Yeter!
Daha fazla yazamayacağım.
Bu alçakların keşke kalsaydı dedikleri Yunan, kaçarken de neler yaptı neler! Yakılmadık köy, kasaba, ilçe bırakmadı. Yanlarında işbirlikçileri ve Rumlar, yapılmadık kötülük kalmadı.

Şimdi, düşününce, bu kahpelerin geçmişlerini nasıl mutlu etti Yunan ki hâlâ unutamamışlar!
 
 
YORUMLAR

muzaffer doğan
04-06-2020 17:02:00

Sağolasın haldun

YORUM YAZYAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
YUKARI