Aşina İlteriş Kutlug Kağan'ın başkaldırısı...


Ahmet Haldun Terzioğlu DESTANCI
ahterzioglu@orhuntv.com
 
 

Tarih mi anlatayım? Ne anlatırsam anlatayım siz yalan tarihe, uydurma öykülere inanıyorsunuz. 

 

Destan mı söyleyeyim? Ne söylersem söyleyeyim, siz "Beyaz Piramit" uydurmalarının ardınca neşeleniyorsunuz. Hesap yapmayı da düşünmüyorsunuz. Olur mu olmaz mı sorusu  yok usunuzda.
"Varmış" saplantısında saplanıp kalıyorsunuz. 

 
Oysa bir tek Aşina İlteriş Kurtluk Kağan'ın (Tam adı budur) başkaldırısı bile yeter Türk tarihinin gerçeklerini kavrayabilmek adına.
Yalnızca anlamak gerek.
Çok bilmek bile gereksiz!
 
Kutlug, Aşina soyundan, il kurmaya ve il yönetmeye Tanrı'dan izinli, üzerine doğacak KUT'u bekliyordu.
Çağının soylu geçinen uyuzları gibi kağanına ihanet etmemişti. Çin'in verdiği uyduruk orunlara, ipeğe ve altına, Çinli karılara kapılmamıştı.
Özgür doğmamıştı, ama özgür yaşamak istiyordu. 
Kahraman İl Kağan'ın; ilk Göktürk ilinin son kağanının soyundan geliyordu. 
 
Kara Kağan değil İl Kağan...
 
Kutluk, Göktürk ilini kuran, yeniden doğuşu destanlarla imlenen Aşina Ana'nın oğullarından Aşina Kağan'ın, soyundan olduğu için Aşina SOY adını taşıyordu. 
Aşina SOY adı ki ortaya çıkınca, kişileri ardınca sürükleyen...
 
Çinliler, Türk'ü tutsak etmiş, ama kendisini tutsak bellemesin, verilenle yetinsin, durumum nedir, diye sorgulamasın, diye, kurulan İlbaylıklardan, Ch'ang-yü ilbaylığında, yine kendisini yöneten sayan, ama aslında Çin'e kukla olan Aşina soylu ilbayın egemenlik sahası içinde, sıradan bir yönetendi Kutlug. 
İçi içine sığmıyor, her başkaldırı sözüne kulak kabartıyordu. 
Ulu Atası da Atası da TUDUN orunlu kişilerdi ki tudunluk Kutlug'a geçmişti. 
Umursamıyordu.
"Tutsaklıkta tudunluk ne işe yarar?"
Çin'in verdiklerine ya da vadettiklerine dönüp bakmıyordu. Kendisine çinli karı bile almamıştı. 
 
681 yılında Aşina Fu-nien, çevresine er toplayıp başkaldırdığında, Kutlug da uruğunun erlerini alıp ona katılmıştı. O çağa kadar yaşadığı en güzel çağdı o başkaldırı günleri.
Ancak başaramamışlar, başlarındaki ulullar teslim olmuş, Çin, canlarına dokunmayacağına söz verdiği halde bunlardan 54 tanesini, pazar yerinde, Türklerin gözü önünde idam etmişti. 
 
İşte o çağda Kutlug, teslim olmamış, önce budunun arasına karışıp kendini unutturmuş, sonra da yanına yoldaşlarını alıp Çogay Kuzı dağına çekilmişti.
Sayıları azdı.
Atları azdı.
Etleri azdı.
Öncelik, yiyecek et ve binecek at bulmak, yaşamak, sonrası büyük bir başkaldırıydı.
 
Yakınlarında, hemen karayanda, Çin'e bağlı olarak kuz kuzu yaşayan kandaşları Dokuz Oğuzlar vardı ve onların da atları, koyunları, kuzuları vardı. 
Kutlug dedi ki:
"Biz bu dağda açken, atsızken, kanımdan olan Dokuz Oğuzlar, varsıllık içinde Çin'e bağlı olarak kuzu kuzu yaşarsalar, onların atları, koyunları, kuzuları bana Tanrı armağanıdır!"
Buna inandığı için saldırdı Dokuz Oğuzlara. Çok sayıda at, koyun, kuzu yağmaladı ve yine dağına çekildi.
 
İşte büyük başkaldırı böyle başladı.
At ve et ile...
Hiç kolay olmadı. 
Sürekli vurmak, öldürmek, almak zorundaydı Kutlug. Sürekli er toplamak, bunun için de ününü artırmak, Türkleri, KUT'un üzerinde olduğuna inandırmak zorundaydı. 
Yedi iken on yedi kırk yedi yüz yedi oldular. Çoğaldıkça çoğaldılar.
 
Kutlug gibi kutlu kişilerin yanına, bilge, yol gösterici, uscul bir kişi gerekiyordu.
Tanrı Kutlug'a, Tonyukuk'u gönderdi.
Kutlug ona Apa Tarkan'ımsın, dedi. 
Böylece tamamlandı başkaldırının ögeleri. 
 
Bir çağ başladı. Vurma, öldürme ve alma çağı.
İl kurmak için başka bir yol yoktu. 
 
Ötüken Yış'ı geri aldı ve İli kurdu Kutlug.
Adını İlteriş, diye ünletti ve kağanlığını Çin'e duyurdu. 
"Aha da ilimi kurdum! Aha da öç almak için bilendim! Aha da geliyorum!"
 
Bir büyük başkaldırı öyküsünü, biraz renklendirerek anlattım.
Şimdi dikkatinizi çekerek bazı konularda vurgu yapacağım!
 
Başkaldırı olmadan Türk olunmaz. 
Bütün Türk illeri bir başkaldırının karşılığıdır.
Ona yanaşayım, bunu idare edeyim, şurada bekleyeyim, yancı yancı yancılayayım, diye de Türklük olmaz.
Türk adını anmaktan aciz kişilerle birlik olup da Türklük olmaz. 
Oldum, desen de olmaz.
 
Başkaldırı için sayı önemli değildir.
Azlık olmak önemli değildir.
Yola çıkarken yalnız olmak da önemli değildir.
 
Başkaldırıya kalkıştığında, senden olup, baş eğmekten zevk alanların atı, koyunu, kuzusu ve hatta canı senin hakkındır. 
 
Eğer kağanlık taslayacaksan, er olmalısın, savaşçı olmalısın. Yanına da bir Apa Tarkan bulmalısın. Yavşak, yandaş, yağcı, yalaka ile yola çıkılmaz. 
 
İnatla direnir ve uscul savaşırsan ilini kurarsın, yurdunu alırsın ve hatta Ötüken Yış'ı bile sahiplenirsin!
 
Anlatabildim mi?
 
Ahmak ahmak Beyaz Piramit yalanlarının ardında zaman yitirmek yerine yalan tarihlerden medet ummak yerine, "Başkaldırı" ne demekmiş öğrenseniz, yeter.
Kutlug kadar olamazsınız, ama onun erinin erinin iti kadar benliğiniz olsa, yine yeter. 
 
Canım sıkıldı yine. Ne desek ne anlatsak boş. 
 
Türklük elden giderken hâlâ "Oğuz Kağan'la Mete Han, aynı kişiler miydiler" ya da "Cengiz Han Türk müydü" ya da "Beyaz Piramitler gerçek mi" gibi yalnızca zaman yitirmeye yarayan sorularla uğraşmaktan bıktım. 
Tv'lere çıkıp, ha bire "Göbekli Tepe" martavalları üzerine uydurmalar üretilmesinden de.
Ya Hu adamın biri çıktı dedi ki "Göbekli Tepe'yi kuranlar, Mu kıtasından gelenlerdi"
Evet, bunu bile diyebildi.
Bu yalanı bile söyleyebildi.
İşte o zaman beni duymalıydınız.
"Yalancının a......" diye bir başlamışım tv karşısında. 
Ne yazı var ortada ne kayıt ne de bir küçük im. Ama sallıyor işte birileri ve bunları gerçek gibi, dinliyor kalabalıklar. 
 
Göbekli Tepe, önemli!
Tamam.
Öneminin nedeni şu:
Göbekli Tepe ortaya çıkmadan önce, tarih bilimi, Önce tarım başladı, sonra inanç ortaya çıktı, diye biliyordu. Göbekli Tepe bunu değiştirdi. 
"Önce inanç, sonra tarım..."
İşte bu kadar.
Göbekli Tepe hakkında bunun dışında söylenenlerin tamamı PALAVRA!
Ama inanacaksanız inanın ki zaten ahmak avlayanlar hazır bekliyor!
 
Aşina İlteriş Kutlug Kağan'ın başkaldırısını ezbere bilin. 
İnanın bana, bir milyon tane Beyaz Piramit uydurmasından ve Göbekli Tepe yalanından çok daha yararlıdır.
YAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
YUKARI