Reklam
Reklam
Tarım 4.0


Erdal Ertürk
erdalerturk@orhuntv.com
 
 

 

Gelişmiş ülkelerde ülkeden ülkeye farklı seviyelerde hayata geçirildiği görülen Endüstri 4.0 Devriminin, kaçınılmaz olarak sanayi dışındaki sektörlerde de karşılığını bulduğu, özellikle tarım sektöründe yeni bir döneme girilmesinin önünü açmış olduğu görülüyor. Tarım sektöründe batılı literatürde Farming 4.0 ya da Agriculture 4.0 adı altında tanımlanmaya başlayan süreç, ülkemiz literatürüne Tarım 4.0 olarak girmiş görünmektedir.

Günümüzde 8 milyara doğru yol alan dünya nüfusunun 2050’ye ulaştığında 10 milyara yaklaşacağından dolayı gıda talebini yüzde 60 artıracağı yönündeki tahminler, gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşların tarımsal verimliliğin nasıl artırılabileceği konusundaki arayışlarını tetiklemiş görünmektedir. Sadece nüfus artışı değil, aynı zamanda refah artışı da tarımsal üretimin daha verimli olması yönünde tarım sektörü üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Gıda güvenliğinin yani gıdaların istenildiği zaman ve yerde ulaşılabilirliğinin sağlanması, karar alıcılar ya da politika yapıcılar için yaşamsal öneme sahip kararlar verme zaruretini doğurmuştur. Aynı zamanda tarımdaki tüm paydaşların ayrılmaz bir amacı olan kârlılık, verimlilik, altyapı, eğitim ve sürdürülebilirlik gibi konular içinde bir çözüm bulunması gerekmektedir.

Bu hassas ayar gerektiren karmaşık problemlerin çözümü için atılan adımlar değişimin en yavaş görüldüğü tarım sektörünü bile değişmeye zorlamaktadır. Nihayetinde tarımın, teknolojinin elinde yıkıcı bir dönüşüme uğrayarak değişmesi ve farklılaşması kaçınılmazdır.

Gelişmiş ülkelerin tarım sektörlerinin endüstri 4.0 devrimine paralel olarak tarım 4.0 sürecine girdikleri gözlenmektedir. Bu ülkelerde tarım alanları ve araçları özellikle traktörler dijital algılayıcılarla donatılmakta, bu algılayıcılar vasıtasıyla çiftçilere, hangi alanlara ne miktarda ve ne tür gübreler verilmesi gerektiğini, hava koşullarını, bitkilerin ihtiyacı olan mineralleri ve sulamayı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanını detaylı ve gerçek zamanlı bir şekilde göstererek üreticilerin işlerinin kolaylaştırılması ve verimin geleneksel yöntemlere göre en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir (Yıldırım, 2017). Dijital algılayıcılar, tarım alanında izlenebilirlik, bitkisel ve hayvansal üretimde tanı koyma, tarım makinelerinin durumunu izlemede etkili olarak kullanılmaktadır. Mevcut konum belirleme teknolojilerine dayalı olarak, tohum, mineral, gübre ve yabancı ot ilacı kullanımında, dağılım kontrolü yapan araçlar kullanılmakta, optik alıcılar veya insansız hava araçları arazideki bitki sağlığını saptayabilmektedir. Hayvancılıkta radyo frekansı ve yer belirleyen alıcılı tasmalar çok önemli bilgiler sağlamaktadır (Rehber, 2017). Ayrıca tarımda nesnelerin interneti kullanılarak verimliliğin en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir. Birbirleriyle iletişim halinde olan ve senkronize çalışan makinelerle hızlı karar verme mekanizmaları oluşturulabilmektedir. Üreticiye bir tablet ya da telefondan tüm çiftliği yönetebilme ve gözlemleyebilme imkânı sağlayarak iş yükü ve maliyetler azaltılmaktadır (Yıldırım, 2017). Tarım 4.0 büyük işletmeler kadar küçük işletmeler için de önemli avantajlar sağlamaktadır. Cep telefonları vasıtasıyla hava durumu, toprak analizi, çiftçilerin ürün hakkında bilgilendirilmesi, hayvancılık yapanlara beslenme-hayvan sağlığı bilgilerinin iletilmesi, spot fiyatlar hakkında verilen haberler, yine özellikle küçük çiftçilerin finansal kredibilitelerini artırmaya yarayacak ürün satış sonrası belgelerin internet üzerinden hemen ellerine ulaştırılması/depolanması gibi uygulamalar küçük çiftçilerin şoklara karşı dayanıklılığını artırırken, ölçek sorununun da aşılmasını sağlamaktadır (Çolak vd., 2016). Tarım 4.0 tarımda bilgiyi temel alan, inovasyon ve Ar-Ge’yi harmanlayarak girdi kullanımını azaltmakta, ürünün kalitesi ve verimini artırıp, çevreye daha duyarlı bir eko-sistemi ortaya çıkartma fırsatı sunmaktadır (Donat, 2017).

Bloomberg verilerine göre hassas tarımda kullanılan tarım teknolojilerinde şirket ve girişim sermayelerinin yatırımları 2015 yılında küresel olarak 25 milyar dolar ile rekor kırdı. 2016 rakamları henüz yayımlanmasa da 2015'i geride bırakacağı öngörülüyor (Donat, 2017). Hassas tarım, üretimle ilgili geniş bir veri tabanı ile dijital bilgi işlemi bir araya getirerek bir sistem yaklaşımı ile üretimin yönlendirilmesi anlamına gelmektedir (Rehber, 2017). Tarım 4.0 çerçevesinde hassas tarım uygulamalarının 2050 yılında 240 milyar dolar seviyesinde bir hacme ulaşacağı öngörülüyor (Donat, 2017).

Bu gelişmeler Tarım 4.0 ile birlikte gelişmekte olan ülkelerin geleneksel yöntemlerle bile zaten açık ara önde olan gelişmiş ülkeler tarımı ile rekabet etme şanslarının kalmayacağı bir sürece işaret etmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin bilime ve teknolojiye yatırım yapmaları, ülkeleri için gıda güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kaynakların etkin kullanımı açısından önem arz etmektedir. Bu durum ülkemiz içinde kaçınılmaz görünmektedir. Türk tarımında radikal bir dönüşüme acil olarak ihtiyaç bulunmaktadır.

Kaynaklar

Yıldırım, Ç. 2017. Endüstri 4.0’la Birlikte Gelen Akıllı Tarım. http://coskunyildirim.com.tr/index.php/ 2017/05/18/195/   Erişim Tarihi: 13.10.2017

Donat, İ. 2017. Tarım 4.0. http://agritech-network.com/pdf/irfan_donat.PDF Erişim Tarihi: 13.10.2017

Rehber, E. 2017. Tarım 4.0 ve Köylerimiz. Aydınlık Gazetesi. https://www.aydinlik.com.tr/kose-yazilari/erkan-rehber/2017-mart/tarim-4-0-ve-koylerimiz Erişim Tarihi: 13.10.2017

ÇOLAK, A., ACAR, A.İ. ve OREL, O. 2016. tarım@ENDÜSTRİ 4.0. 30.Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (01/09/2016), Tokat.

YORUMLAR

Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.

YORUM YAZYAZARIN DİĞER YAZILARI

HABER ARA
ÇOK OKUNAN HABERLER
YUKARI